Định Hướng

Con đội sổ, cha mẹ la mắng hay động viên

Con đội sổ, cha mẹ la mắng hay động viên

Theo bác sĩ Anh Nguyễn (Vương quốc Anh), khi con đứng “bét” lớp, nhiều cha mẹ chọn cách la mắng và lên kế hoạch giải quyết giúp con. Tại sao không thử động viên con làm tốt hơn?

Làm bạn cùng con gái

Làm bạn cùng con gái

Giáo dục con cái trong bộn bề của cuộc sống hiện đại là trách nhiệm nặng nề của cha mẹ. Nếu có một cô con gái, công việc này còn đòi hỏi ở bạn những cố gắng gấp bội.

Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê

Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê

GD&TĐ - Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng thống kê nhằm định hướng phát triển, kiểm soát và nâng cao chất lượng thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.