Đảo Chính

Cựu Thủ tướng Ukraina muốn lập chính phủ lưu vong

Cựu Thủ tướng Ukraina muốn lập chính phủ lưu vong

Cựu Thủ tướng Ukraina Nikolai Azarov cho biết Ủy ban Cứu quốc Ukraina mà ông đứng đầu sẽ đệ trình lên tòa án quốc tế sau phán quyết của một tòa án Mátxcơva công nhận sự kiện năm 2014 ở Ukraina là đảo chính.