Đảng Lao Động Triều Tiên

Triều Tiên họp quan chức kinh tế lần đầu sau 10 năm

Triều Tiên họp quan chức kinh tế lần đầu sau 10 năm

Triều Tiên ngày 5/9 tổ chức cuộc họp các quan chức cấp cao phụ trách kinh tế và hoạch định chính sách nhằm thực hiện tốt hơn chiến lược phát triển 5 năm được đề ra tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng Năm.