Đại Hội Cổ Đông

Sở GD&ĐT TPHCM chưa công nhận HĐQT mới của ĐH Hoa Sen

Sở GD&ĐT TPHCM chưa công nhận HĐQT mới của ĐH Hoa Sen

ĐH Hoa Sen vừa nhận được công văn từ Sở GD&ĐT TPHCM cho biết Sở chưa đủ cơ sở để xem xét hồ sơ trình UBND TPHCM công nhận HĐQT Trường ĐH Hoa Sen qua đại hội cổ đông bất thường vào ngày 2/8 theo đề nghị của ông Nguyễn Trung Đức.