Đại Học Arizona

Chạy bộ tác động tốt đến não

Chạy bộ tác động tốt đến não

Theo UPI, các chuyên gia ở Đại học Arizona (Mỹ) đã kết luận rằng ở những người trẻ tham gia các cuộc chạy đường trường xuyên quốc gia, các vùng não có liên hệ với nhau mật thiết hơn so với ở những người cùng trang lứa nhưng ít vận động.

7 tình trạng có thể được điều trị bằng châm cứu

7 tình trạng có thể được điều trị bằng châm cứu

Châm cứu là một biện pháp điều trị truyền thống của người phương Đông và có thể được phối hợp với các phương pháp điều trị hiện đại. Trong một số trường hợp, châm cứu thậm chí còn tốt hơn cả việc dùng thuốc tây y.