Ăn Mừng

15 năm chịu đựng cuộc hôn nhân địa ngục

15 năm chịu đựng cuộc hôn nhân địa ngục

Anh lại mắc bệnh ảo tưởng rồi, anh nhìn lại mình đi anh làm được gì cho nhà này. Anh cho tôi và con được thứ gì ngoài đòn roi vọt mà chúng tôi lại phải lưu luyến. Kí đơn đi, tôi chính thức bỏ anh.