Ăn Cắp

Bị bắt vì lấy cắp... báo miễn phí

Bị bắt vì lấy cắp... báo miễn phí

Những thứ miễn phí là những thứ mà bạn có thể thoải mái lấy ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào mà hoàn toàn không mất tiền, tuy nhiên hai người đàn ông sống tại Anh đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi lấy cắp... những tờ báo được cung cấp miễn phí.