Út Bạch Lan

NSƯT Thành Lộc: Cô Út Bạch Lan là một đóa hoa ẩn mình

NSƯT Thành Lộc: Cô Út Bạch Lan là một đóa hoa ẩn mình

Nghệ sĩ Út Bạch Lan đã đi xa, nhưng ánh sáng về nhân cách cùng những gì bà tận hiến cho nghệ thuật vẫn còn ở lại mãi. Lối sống giản dị không cầu danh lợi và luôn ẩn mình của bà đã ảnh hưởng lớn đến lớp nghệ sĩ kế cận, trong đó có NSƯT Thành Lộc.