Âm Mưu Giày Gót Nhọn

Phi Thanh Vân để lộ vòng 2 to bất thường

Phi Thanh Vân để lộ vòng 2 to bất thường

Sau khi hạ sinh con trai đầu lòng, Phi Thanh Vân đã giảm 18 kg nhưng khi tham gia game show, "Nữ hoàng dao kéo" để lộ vòng 2 to bất thường. Nhiều người cho rằng chị mang bầu lần 2.