Áp Giải

Tướng Thệ: Chuyện bây giờ mới kể

Tướng Thệ: Chuyện bây giờ mới kể

Những điều tướng Thệ muốn chia sẻ không phải là những chiến công, với ông, mong muốn hiện tại là góp một phần công sức tìm lại thân nhân cho các liệt sĩ, cho những ngôi mộ “chưa biết tên”.