Ám Ảnh

Tôi ám ảnh vì đã tát con

Tôi ám ảnh vì đã tát con

Tôi là người bố rất yêu con, chiều con, nhưng vì những áp lực công việc, những khó chịu trong cơ thể sau những ly rượu vại bia khiến tôi có những hành động thiếu kiểm soát.

Khi phụ nữ hết yêu

Khi phụ nữ hết yêu

Một khi người phụ nữ đã hết yêu người đàn ông rồi, gần như, người đàn ông ấy sẽ không còn cơ hội nào sất. Phụ nữ thật là một giống loài lạ kỳ như thế.