vietnam airlines

Nghệ thuật vẽ trên cây

Nghệ thuật vẽ trên cây

Bằng đôi tay tài ba, các nghệ sĩ Trung Quốc đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật "tranh cây" độc đáo tại huyện Shucheng, tỉnh miền đông An Huy.