tăng tuổi hưu

Tăng tuổi nghỉ hưu - trăn trở của người trong cuộc

Tăng tuổi nghỉ hưu - trăn trở của người trong cuộc

GD&TĐ - Việc sửa đổi, bổ sung Luật Lao động, trong đó có dự kiến tăng tuổi hưu khiến đội ngũ nhà giáo tâm tư. Đa số người trong cuộc cho rằng, dạy học là lao động nghề nghiệp có tính chất đặc thù nên công tác khi quá lớn tuổi sẽ gặp nhiều khó khăn và hiệu quả công việc không cao.

Đề nghị không tăng tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên

Đề nghị không tăng tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Hà Nam gửi ý kiến đến Bộ GD&ĐT sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; trong đó đề nghị không tăng tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên vì dạy học là lao động nghề nghiệp có tính chất đặc thù nên trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam thì việc giảng dạy, thực hiện đổi mới gặp nhiều khó khăn, hiệu quả công việc không cao.