tăng giá điện

Tăng giá điện lại làm nóng nghị trường

Tăng giá điện lại làm nóng nghị trường

GD&TĐ - Sáng nay (30/5), Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Một trong những nội dung làm “nóng” nghị trường là vấn đề tăng giá điện.