tiền chậm nộp

Xóa hơn 26,5 nghìn tỷ đồng nợ thuế: Cần công khai, minh bạch

Xóa hơn 26,5 nghìn tỷ đồng nợ thuế: Cần công khai, minh bạch

GD&TĐ - Bộ Tài chính vừa có văn bản lấy ý kiến vào Dự thảo về xử lý nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không có khả năng thu hồi với số tiền ước tính xoá nợ lên đến 26,5 nghìn tỷ đồng để báo cáo Quốc hội vào tháng 5 tới.