thoát nghèo ở Mường Ảng

“Điểm tựa” thoát nghèo ở Mường Ảng

“Điểm tựa” thoát nghèo ở Mường Ảng

GD&TĐ - Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn II khoản vay bổ sung giai đoạn 2015-2018 huyện Mường Ảng (Điện Biên) được thực hiện trên địa bàn của 8 xã. Dự án đã giúp đồng bào nghèo ở Mường Ảng có được điểm tựa vững chắc vươn lên trong lao động, sản xuất, xóa đói, giảm nghèo.