thứ trưởng lê đình thọ

Vì sao phải thu phí không dừng qua trạm BOT?

Vì sao phải thu phí không dừng qua trạm BOT?

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, hiện nay trên cả nước có khoảng trên 90 trạm thu phí BOT, đang áp dụng hình thức thu phí thủ công. Lực lượng tham gia thu phí rất lớn dẫn đến chi phí bị đội lên rất cao. Việc thu phí rất cần sự công khai minh bạch, vì vậy cần áp dụng thu phí không dừng. 

Tin tiêu điểm