sét

Kỷ lục Guinness về sét đánh

Kỷ lục Guinness về sét đánh

Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness vừa trao bằng chứng nhận cho khu vực xảy ra nhiều sét đánh nhất thế giới với 20 ngàn lần mỗi giờ!

Tin tiêu điểm