sân bay tân sơn nhất

Lại 200 nghìn

Lại 200 nghìn

GD&TĐ - Nói “lại” là bởi, con số 200 nghìn bây giờ không chỉ là mệnh giá của một trong những tờ bạc Việt Nam đang phát hành mà nó còn là mức phạt phổ biến dành cho những hành động được xem là kỳ quặc nhất hiện nay.