phát triển năng lực người học

Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam

Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam

GD&TĐ - Mục tiêu hàng đầu của đổi mới giáo dục là nhằm đào tạo được những con người phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường XHCN và hội nhập quốc tế. Đây cũng là những mục tiêu mà giáo dục công dân toàn cầu (GDCDTC) hướng tới.

Đảm bảo mục tiêu  phát triển năng lực người học

Đảm bảo mục tiêu phát triển năng lực người học

GD&TĐ - TS Nguyễn Thị Thanh - Phó Trưởng khoa Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục - cho rằng, việc lùi thời gian thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể một năm, đặc biệt là phương án áp dụng thực hiện theo lộ trình mới, là cần thiết trong quá trình đổi mới giáo dục.