iPhone XS

'Thật dại'  nếu mua iPhone vào lúc này

'Thật dại' nếu mua iPhone vào lúc này

GD&TĐ - Bạn đang có kế hoạch thưởng cho mình một chiếc iPhone mới cóng ở thời điểm hiện tại? Hãy kiềm chế, bởi quyết định này thật không sáng suốt chút nào.