học tập suốt đời

Xóa rào cản, tạo cơ hội học tập suốt đời

Xóa rào cản, tạo cơ hội học tập suốt đời

GD&TĐ - Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã tiến hành xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá giáo dục thường xuyên (GDTX) giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045. Bộ tiêu chí xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và chức năng của GDTX trong hệ thống giáo dục quốc dân; bên cạnh đó, đề xuất các chính sách tương thích đi kèm để thúc đẩy GDTX phát triển.

Tất cả mọi người đều có cơ hội học tập

Tất cả mọi người đều có cơ hội học tập

GD&TĐ - Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Giáo dục 2019 quy định: Hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên (GDTX). Việc bổ sung quy định thúc đẩy việc học tập của người lớn thông qua GDTX phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục của một số quốc gia trên thế giới.

Xóa nghèo nhân văn phải bắt đầu bằng xóa nghèo tri thức

Xóa nghèo nhân văn phải bắt đầu bằng xóa nghèo tri thức

GD&TĐ - Đây là quan điểm được GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam – nêu ra trong hội thảo “Quản lý phát triển xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay”.

Chú trọng chính sách ưu tiên cho hệ thống GD thường xuyên

Chú trọng chính sách ưu tiên cho hệ thống GD thường xuyên

GD&TĐ - Phát triển giáo dục thường xuyên (GDTX) là một nội dung cơ bản trong lộ trình xây dựng xã hội học tập, góp phần quan trọng vào sự phát triển xã hội nói chung.Thế nhưng, chúng ta vẫn e dè trong việc sử dụng khái niệm “giáo dục người lớn”, trong khi để xây dựng một xã hội học tập suốt đời (HTSĐ) thì khái niệm trên này cần đưa vào luật.

“Ngôi nhà trí tuệ” cho trẻ em nông thôn

“Ngôi nhà trí tuệ” cho trẻ em nông thôn

GD&TĐ - Ngôi nhà được xây dựng như không gian học tập suốt đời, nơi chia sẻ kiến thức hoàn toàn miễn phí cho mọi người dân nông thôn, đặc biệt hướng đến các bạn nhỏ, cần được trang bị nhiều kỹ năng, phẩm chất, ngoại ngữ nhưng gặp nhiều thiếu thốn về điều kiện, môi trường học tập. 

Rà soát sắp xếp tổ chức Hội Khuyến học tinh gọn, hiệu quả

Rà soát sắp xếp tổ chức Hội Khuyến học tinh gọn, hiệu quả

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc tổng kết Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020".