hô hấp

Kỳ lạ những loài cá thích đi bộ trên cạn

Kỳ lạ những loài cá thích đi bộ trên cạn

Đôi khi để thích nghi những con cá phải thoát ly khỏi môi trường nước để đi lại, kiếm ăn trên cạn. Những loài cá dưới đây đều là một bước đột phá trong sự sáng tạo của tự nhiên.