flipped classroom

Mô hình giảng dạy mới: Lớp học đảo ngược

Mô hình giảng dạy mới: Lớp học đảo ngược

GD&TĐ - Đi đến trường, lắng nghe thầy cô giảng bài rồi trở về nhà làm bài tập… Hàng thế kỷ nay đó là cách học của học sinh. Thế nhưng hiện nay có một mô hình giảng dạy mới đang thay đổi lớp học truyền thống.