dạy tiếng Anh

Sự đa dạng và lôi cuốn trong giảng dạy tiếng Anh

Sự đa dạng và lôi cuốn trong giảng dạy tiếng Anh

GD&TĐ - Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và ý tưởng mới trong dạy và học tiếng Anh, vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã phối hợp với Trường Đại học Curtin, Úc tổ chức hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 10 với chủ đề “Diversification and Engagement in English Language Teaching” (Sự đa dạng và lôi cuốn trong giảng dạy tiếng Anh).

“Truyền lửa” thôi chưa đủ

“Truyền lửa” thôi chưa đủ

GD&TĐ - Cần mẫn như con ong làm mật, 15 năm gắn bó với nghề dạy học, cô giáo Bàn Thị Kim Thanh, Tổ trưởng chuyên môn Trường PT Dân tộc nội trú (PTDTNT) THPT Tuyên Quang đã kiên trì tìm nhiều giải pháp để đổi mới phương pháp dạy học Tiếng Anh. 

Nghệ An: Bù đắp thiếu hụt ngoại ngữ cho học sinh

Nghệ An: Bù đắp thiếu hụt ngoại ngữ cho học sinh

GD&TĐ - Tập trung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Tiếng Anh là giải pháp hàng đầu của ngành Giáo dục Nghệ An để nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu mới. Đồng thời, khuyến khích việc đưa giáo viên nước ngoài vào dạy trường học trên cơ sở đảm bảo về năng lực, đạo đức và thủ tục pháp lý. 
 

Dạy tiếng Anh hướng tới phát triển năng lực người học

Dạy tiếng Anh hướng tới phát triển năng lực người học

GD&TĐ - Chương trình dạy học mới theo định hướng phát triển năng lực của người học là quá trình giáo dục chuyển mạnh từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Vì thế đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh đạt mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực người học là nhiệm vụ đặt ra trong quá trình đổi mới giáo dục.
 

Eduplay - Chương trình tiếng Anh hứng thú của trẻ

Eduplay - Chương trình tiếng Anh hứng thú của trẻ

GD&TĐ - Hiện nay, có nhiều chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ, tuy nhiên ở cấp học Mầm non chưa có chương trình dạy tiếng Anh chuẩn. Hầu hết các trường mầm non liên kết với Trung tâm Tiếng Anh để dạy cho trẻ hoặc dạy theo một chương trình tiếng Anh: Alokiddy, Eduplay, Tomokid English Center...