dinh dưỡng

Nhu cầu dinh dưỡng cho học sinh tiểu học

Nhu cầu dinh dưỡng cho học sinh tiểu học

GD&TĐ - Hiểu nhu cầu dinh dưỡng của học sinh tiểu học sẽ giúp cha mẹ, nhà trường xây dựng bữa ăn học đường hợp lý cho học sinh tiểu học ở nhà cũng như tại các trường bán trú. Trong quá trình xây dựng thực đơn, cần thực hiện các nguyên tắc được ngành dinh dưỡng khuyến cáo.