cổ phần hóa

92 doanh nghiệp nhà nước chậm cổ phần hóa

92 doanh nghiệp nhà nước chậm cổ phần hóa

GD&TĐ - Theo thống kê của Bộ Tài chính đến hết Quý II/2019, tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước chưa đạt được kế hoạch đề ra, số lượng doanh nghiệp còn phải cổ phần hóa là 92/127 doanh nghiệp, chiếm 72% kế hoạch.

Kẽ hở của chính sách đã tạo cơ hội cho tham nhũng và lợi ích nhóm

Kẽ hở của chính sách đã tạo cơ hội cho tham nhũng và lợi ích nhóm

Kể từ thời điểm Việt Nam bắt đầu thí điểm cổ phần hóa (CPH) năm 1992 đến nay, ngoài nhiều kết quả khả quan thì cũng phát sinh hiện tượng sai phạm do cơ chế chính sách còn bất cập. Đây là điều kiện để một số cán bộ lạm quyền lợi dụng để tham nhũng và hình thành các nhóm lợi ích trục lợi tài sản Nhà nước.

Cổ phần hóa Hãng phim Truyện Việt Nam: Có tiền, chưa đủ?

Cổ phần hóa Hãng phim Truyện Việt Nam: Có tiền, chưa đủ?

GD&TĐ - Những gì đang diễn ra ở Hãng phim Truyện Việt Nam (VFS) đã phơi bày nhiều góc khuất trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. Có thể thấy, từ tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược, xác định giá trị tài sản vô hình cho tới xử lý đất đai và xác định quyền sử dụng đất trong định giá doanh nghiệp… đều có vấn đề. Đặc biệt, cổ đông chiến lược cần tiêu chí là hoạt động trong cùng ngành nghề. Bởi, với lĩnh vực đặc thù như thế, không phải cứ có tiền là đầu tư được.

Doanh nghiệp Nhà nước: Ì ạch tái cơ cấu

Doanh nghiệp Nhà nước: Ì ạch tái cơ cấu

GD&TĐ - Trong báo cáo“Tóm tắt thẩm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tái cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 của Ủy ban Kinh tế về kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 (NQ 24)” cho thấy, nhóm mục tiêu thứ 5 về cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã khó đạt được kế hoạch đề ra vào năm 2020…

Năm 2020: Chỉ còn hơn 100 doanh nghiệp Nhà nước

Năm 2020: Chỉ còn hơn 100 doanh nghiệp Nhà nước

GD&TĐ - “Một số doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước yếu kém, làm ăn thua lỗ, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, làm thất thoát lớn tài sản Nhà nước, gây bức xúc cho xã hội, giảm sút lòng tin của người dân”- ông Hoàng Trường Giang (Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương) mới đây đưa ra nhận định.