công chức

Chuyện khó nói từ tuyển dụng giáo viên

Chuyện khó nói từ tuyển dụng giáo viên

GD&TĐ - Chuyện “bếp núc” phân công giáo viên trong trường học; bất cập trong tuyển dụng, sử dụng giáo viên dẫn đến những tình huống “tréo ngoe” được chia sẻ bởi một nhà giáo từng kinh qua vị trí hiệu trưởng 2 trường phổ thông và luôn trăn trở với sự nghiệp giáo dục.

Thủ tướng: Cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích

Thủ tướng: Cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích

Sáng 19/5, tại Hà Nội, phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Thủ tướng nêu rõ, cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích, để “nước đến chân mới nhảy”, đợi nhắc thì làm, sáng cắp ô đi chiều cắp về, đang trong giờ rời nhiệm sở không có lý do chính đáng...