cá nhân hóa trong học tập

Phổ biến mô hình đặc biệt - học cá nhân hoá

Phổ biến mô hình đặc biệt - học cá nhân hoá

GD&TĐ - Mô hình học cá nhân hoá không thực sự là xu hướng hoàn toàn mới trong giáo dục (GD). Trái lại, khái niệm về một chương trình dạy và học phù hợp với nhu cầu, khả năng và sở thích của mỗi cá nhân đã có từ khá lâu. Tuy nhiên, cá nhân hoá trong học tập chỉ bắt đầu được nhiều cơ sở GD tại Mỹ quan tâm trong vài năm gần đây.