chất thải nhựa

Giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa trong ngành y tế

Giảm thiểu sử dụng chất thải nhựa trong ngành y tế

GD&TĐ - Việt Nam được nhận định là 1 trong 5 quốc gia xả chất thải nhựa nhiều nhất, với khoảng 1,8 triệu tấn ra môi trường mỗi năm. Thói quen sử dụng đồ nhựa đã ảnh hưởng tới môi trường và đặc biệt là sức khỏe con người. 

“Nói không” với sản phẩm nhựa dùng một lần!

“Nói không” với sản phẩm nhựa dùng một lần!

GD&TĐ - Thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa một lần đang khá phổ biến ở Việt Nam, từ các bà nội trợ cho đến học sinh, sinh viên hay công nhân, viên chức Nhà nước. Với đặc tính bền vững trong tự nhiên, các sản phẩm từ nhựa này khi thải loại đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường. Bởi vậy, theo nhiều ý kiến chuyên gia, cần thiết phải thay đổi thói quen tiêu dùng: “Tẩy chay” với sản phẩm nhựa dùng một lần.