bắt nhịp

Giáo dục bắt nhịp với cuộc cách mạng 4.0

Giáo dục bắt nhịp với cuộc cách mạng 4.0

GD&TĐ - Thế giới thay đổi, nhận thức thay đổi, giáo dục cũng phải thay đổi theo. Trường học là nơi mang lại cho người ta tri thức. Nền kinh tế tri thức trước hết là cần những người có tri thức, bởi vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào vai trò của giáo dục, đào tạo trong thời đại mới cũng hết sức quan trọng.

Trường sư phạm:  Đổi mới để bắt nhịp  với chương trình giáo dục  phổ thông mới

Trường sư phạm: Đổi mới để bắt nhịp với chương trình giáo dục phổ thông mới

GD&TĐ - Theo ý kiến của nhiều chuyên gia giáo dục, để bắt nhịp với chương trình giáo dục phổ thông mới, các trường sư phạm cần đổi mới phương pháp giảng dạy để đào tạo nên đội ngũ giáo viên phổ thông có đủ phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.