bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

Các địa phương “chạy đà” triển khai  CT - SGK mới

Các địa phương “chạy đà” triển khai CT - SGK mới

GD&TĐ - Trên cơ sở phân tích thực trạng nguồn lực của ngành GD-ĐT, từ đội ngũ GV, CSVC, kinh phí, năng lực quản lý… các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đón đầu Chương trình - SGK mới như quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống mạng lưới trường lớp, đầu tư CSVC, bồi dưỡng giáo viên, CBQL, tổ chức các cuộc thi về dạy học theo chủ đề tích hợp…