bé trai

Sự khác biệt tâm lý của bé trai và bé gái trong học tập

Sự khác biệt tâm lý của bé trai và bé gái trong học tập

Trong học tập, tâm lý của các bé trai và bé gái cũng không hề giống nhau trong cách giải quyết bài vở, tiếp thu kiến thức cũng như phản ứng trước những điểm số cao hay thấp. Hiểu được sự khác biệt này sẽ giúp cha mẹ nắm bắt được tâm lý con cái để có những ứng xử phù hợp.