mô hình Trường học mới

Chỉ triển khai Mô hình VNEN khi đáp ứng đủ các điều kiện đảm bảo

Chỉ triển khai Mô hình VNEN khi đáp ứng đủ các điều kiện đảm bảo

GD&TĐ - Tại Văn bản số 283/BDN (ngày 6/7/2018) do Ban Dân nguyện chuyển Bộ GD&ĐT, cử tri tỉnh Tiền Giang kiến nghị: Việc áp dụng Mô hình Trường học mới (VNEN) tại địa phương trong điều kiện hiện nay là chưa phù hợp, do đa số người dân địa phương hiện có mức thu nhập thấp, nên việc đầu tư cho con em học tập theo mô hình mới gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị Bộ GD&ĐT nghiên cứu lại mô hình này.

Hấp dẫn tiết học VNEN

Hấp dẫn tiết học VNEN

GD&TĐ - “Mỗi học sinh của VNEN đến trường luôn ý thức được mình phải bắt đầu và kết thúc hoạt động học tập như thế nào để thu nạp kiến thức, không cần chờ đến sự nhắc nhở của giáo viên”.