máy bay C-130 của Mỹ không thể cất cánh do những vết nứt bất thường