Yên Lạc

Bàng hoàng nước thượng nguồn đổ về nhấn chìm hàng ngàn ha lúa Vĩnh Phúc

Bàng hoàng nước thượng nguồn đổ về nhấn chìm hàng ngàn ha lúa Vĩnh Phúc

Hơn 5.000ha lúa, hoa màu và gần 2.000ha thủy sản tại Vĩnh Phúc đã bị nước nhấn chìm. Ngoài ra có 1.800 con gia súc, gia cầm bị chết, trôi. Tổng thiệt hại bước đầu tạm tính lên đến 337 tỷ đồng. Điều lạ nhất là ngay trong khu đô thị mới và nhiều xứ đồng chưa bao giờ bị ngập úng thì nay nước mưa đã nhấn chìm...