Yingluck

Bà Yingluck đang điều hành đất nước qua Facebook?

Bà Yingluck đang điều hành đất nước qua Facebook?

Một số bài báo nói Thủ tướng tạm quyền Thái Lan đã được bảo vệ trong "một căn nhà an toàn" sau khi Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) thông báo sẽ truy tìm bà. Cũng xuất hiện thông tin cho rằng bà đã sang nước ngoài.