Vốn Chủ Sở Hữu

Xổ số miền Nam lãi lớn, miền Bắc đìu hiu

Xổ số miền Nam lãi lớn, miền Bắc đìu hiu

Trong khi các công ty xổ số miền Nam thu lãi hàng trăm tỷ đồng nửa đầu năm thì các đơn vị miền Bắc chỉ có lợi nhuận khiêm tốn hơn nhiều, còn miền Trung thì giảm lãi, thậm chí lỗ.