Vì tình yêu Hà Nội

Giải thưởng Bùi Xuân Phái 2018 đã tìm thấy chủ nhân

Giải thưởng Bùi Xuân Phái 2018 đã tìm thấy chủ nhân

GD&TĐ -12 đề cử giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 11 – 2018 đã được vinh danh và các hạng mục giải thưởng chính thức đã tìm thấy  chủ nhân. Năm nay, BTC đã trao 6 giải thưởng ở 4 hạng mục: Giải thưởng Lớn, giải Tác phẩm, giải Ý tưởng, giải Việc làm.