Viêm Loét Miệng

Nhiệt miệng, chớ coi thường

Nhiệt miệng, chớ coi thường

Nhiệt miệng không những làm bạn cảm thấy khó chịu mà nguy hiểm hơn, viêm loét miệng lưỡi có thể là dấu hiệu của bệnh tự miễn (như bệnh bóng nước, bệnh AIDS) hoặc ung thư lưỡi, ung thư họng miệng...