Viện Pasteur TP.HCM

130 ca cấp cứu do pháo nổ

130 ca cấp cứu do pháo nổ

Trong 4 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu, các bệnh viện trên toàn quốc tiếp nhận 130 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, hơn 2.200 trường hợp cấp cứu do đánh nhau.