Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách

Tỷ giá năm 2019 biến động ra sao?

Tỷ giá năm 2019 biến động ra sao?

GD&TĐ - Tại Toạ đàm Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý 2/2019 do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thuộc Trường Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 11/7, các đại biểu cho rằng, sức ép từ tiến trình bình thường hóa tiền tệ ở các nền kinh tế lớn trên thế giới đã giảm bớt, vì vậy việc điều hành tỷ giá bớt áp lực, ít biến động hơn và Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu kinh tế đã đề ra.