VKSND TP Hà Nội

Rắp tâm sát hại người đồng tính dã man để cướp tài sản

Rắp tâm sát hại người đồng tính dã man để cướp tài sản

Có quan hệ đồng tính và biết người bảo vệ trường nghề thường chỉ ở một về đêm nên Linh rủ đồng bọn lên kế hoạch sát hại để cướp tài sản. Và một điều đáng nói nữa là tổng giá trị tài sản mà 2 tên cướp chiếm đoạt cũng chỉ vẻn vẹn hơn 2 triệu đồng.