Ung Thư

Triển khai Bảo hiểm các bệnh hiểm nghèo

Triển khai Bảo hiểm các bệnh hiểm nghèo

GD&TĐ - Bảo hiểm Bảo Việt vừa chính thức triển khai sản phẩm Bảo hiểm các bệnh hiểm nghèo với chi phí mỗi năm chỉ từ 49 nghìn đồng/người, mức trách nhiệm tối đa lên tới 200 trăm triệu đồng.