UBND quận Cầu Giấy

Biểu dương “Người tốt việc tốt” gắn với đời sống dân sinh

Biểu dương “Người tốt việc tốt” gắn với đời sống dân sinh

GD&TĐ - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa tổ chức biểu dương gương Người tốt - Việc tốt năm 2019 và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.