Tập Trận

NATO đã bắt đầu cuộc tập trận quốc tế Agile Spirit 2019 tại Georgia

NATO đã bắt đầu cuộc tập trận quốc tế Agile Spirit 2019 tại Georgia

GD&TĐ - Các cuộc tập trận quân sự đa quốc gia Agile Spirit 2019 ("Agile Spirit 2019") với sự tham gia của 14 quốc gia thành viên NATO và các đối tác của liên minh đã bắt đầu ở Georgia và sẽ được tiếp tục đến ngày 9/8. Tổng số binh lính tham gia các cuộc tập trận lên tới hơn 3000 người.

NATO tổ chức diễn tập quân sự ở Latvia

NATO tổ chức diễn tập quân sự ở Latvia

GD&TĐ - NATO bắt đầu tiến hành diễn tập quân sự từ ngày 13 tháng 5 tại căn cứ quân sự Adazi ở Latvia, cuộc tập trận mang tên “Summer Shield”. Tham gia cuộc diễn tập có khoảng một ngàn binh sĩ sẽ tiếp tục cho đến ngày 25/5.