Tổn Hại

Hãy tránh làm những điều gây hại cho não dưới đây

Hãy tránh làm những điều gây hại cho não dưới đây

GD&TĐ - Giống như các bộ phận khác trong cơ thể, não cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Đôi khi đó là những điều mà chúng ta thường xuyên làm. Tuy nhiên, nếu những hành động này trở thành thói quen nó sẽ gây tổn hại cho não.