Tường Trình

Chiến dịch CON MA TRỐT trong sự kiện 30/4/1975

Chiến dịch CON MA TRỐT trong sự kiện 30/4/1975

Trong chuỗi sự kiện lịch sử 30/4/1975, trước sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (VNCH), Tổng thống Mỹ buộc phải ký lệnh thực hiện một kế hoạch nhằm bốc dỡ khẩn cấp những nhân sự Mỹ và những người cộng tác với Mỹ đào thoát khỏi miền Nam Việt Nam. Kế hoạch ấy mang tên Operation Frequent Wind.

Tin tiêu điểm