Trái Đất

Trái đất ngày càng thiếu... cát

Trái đất ngày càng thiếu... cát

GD&TĐ - Tốc độ đô thị hóa nhanh làm gia tăng nhu cầu về cát xây dựng. Các nhà hoạch định chính sách không thể đưa ra quyết định về hạn chế khai thác cát, bởi họ không biết khối lượng cát đã khai thác là bao nhiêu, còn bao nhiêu cát trong các lớp trầm tích.

Chúng ta đứng thẳng nhờ… siêu tân tinh

Chúng ta đứng thẳng nhờ… siêu tân tinh

GD&TĐ - Các nhà khoa học đang suy xét xem có phải các siêu tân tinh đã giúp tổ tiên chúng ta đứng thẳng trên 2 chân; và kết quả tiếp theo của hiện tượng này là sự xây dựng nhà thờ, tên lửa và sản xuất iPhone.