Truyền Nhiễm

Thuốc lá - thủ phạm suy mòn, suy kiệt sức khỏe

Thuốc lá - thủ phạm suy mòn, suy kiệt sức khỏe

Nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế năm 2011 cho thấy bệnh tật và tử vong sớm do thuốc lá làm mất đi 1,5 triệu năm sống khỏe mạnh của người Việt Nam, chiếm 12% tổng gánh nặng bệnh tật.